Cần biết gì về luật đất đai 2017

[email protected]

Luật và các văn bản quy phạm pháp luật luôn là công cụ quan trọng để mỗi công dân thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và quyền lợi trong mỗi một hoạt động kinh tế xã hội đặc trưng. Với những thay đổi trong luật đất đai 2017, mỗi người cần cập nhật và trang bị kịp thời những điểm mới nhất để bảo vệ quyền lợi sở hữu của chính mình liên quan đến các tài sản nhà đất.

Cần biết gì về luật đất đai 2017

Luật đất đai 2017 là gì

Luật đất đai 2017 hay luật đất đai nói chung là những quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

Nói cách khác, đó là một ngành trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm những quy phạm pháp luật có liên quan đến các quan hệ đất đai được hình thành trong quá trình chiếm hữu, sử dụng hay định đoạt. Từ đó, việc sử dụng đất đai trở nên hiệu quả hơn vì lợi ích của Nhà nước, cá nhân hoặc của toàn xã hội nói chung.

Dự án nổi bật đáng được quan tâm:bất động sản skyland

Với khái niệm này, luật đất đai ghi nhận một số nguyên tắc cơ bản bắt buộc tuân thủ như sau:

 • Đất đai thuộc sở hữu Nhà nước mà chính phủ là đại diện chủ sở hữu.
 • Nhà nước quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật.
 • Sử dụng đất đai một cách hợp lý, tiết kiệm cùng với các hoạt động cải tạo và bồi bổ.
 • Phải quan tâm đến những lợi ích chung của các đối tượng sử dụng đất.
 • Đất nông nghiệp phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Có gì mới trong luật đất đai 2017

Lần đầu tiên được ban hành, luật đất đai 2003 mang lại những hiểu biết cơ bản về quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư đối với việc sử dụng tài nguyên đất đai trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo thời gian, xét thấy sự cần thiết phải thay đổi và bổ sung một số điểm cốt lõi nên luật đất đai 2017 đã được điều chỉnh trên nền tảng luật đã sẵn có, hình thành một số điểm mới như sau:

 • Bổ sung một số quy định về giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất.
 • Sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất hoặc khi chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Đối với đất ở có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm pháp luật từ 01/07/2004 đến trước 01/07/2014 mà nay được xét cấp Giấy chứng nhận thì phải điều chỉnh, sửa đổi về khoản tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng cho hộ gia đình hoặc cá nhân.
 • Bổ sung nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất cho một số trường hợp cụ thể.
 • Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục miễn giảm đối với nhà ở xã hội, hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa. Đồng thời bổ sung trình tự, thủ tục xác định tiền sử dụng đất khi nhà ở xã hội thực hiện bán, chuyển nhượng.
 • Sửa đổi cách xác định và thu tiền sử dụng đất khi căn cứ tính tiền sử dụng đất thay đổi.
 • Một số quy định về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được điều chỉnh.

Dự án hot: thông tin dự án one verandah

Điểm nổi bật nhất của luật đất đai 2017

Trong số các điều chỉnh trong luật đất đai mới nhất 2017, điểm nổi bật nhất nhận được khá nhiều sự tán đồng và ủng hộ của người dân bao gồm:

 • Hoạt động đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất; cũng như việc đăng ký và cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản đều được thực hiện trong vòng tối đa 15 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
 • Đăng ký cấp lại sổ đỏ, giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, công trình chỉ còn 10 ngày.
 • Đặc biệt, có 5 trường hợp mới được bổ sung vào phạm vi các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng trong đợt ban hành luật đất đai 2017 này.

Với những điểm thay đổi này, nhiều người dân với tài sản nhà đất đã sở hữu trước đó nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận sở hữu thực sự có giá trị về pháp lý thì nay sẽ được hỗ trợ cấp đủ giấy tờ cần thiết chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Luật đất đai 2017 là một bước ngoặt quan trọng của việc chỉ rõ các phạm vi, giới hạn và đối tượng sở hữu đất đai hợp pháp, mang lại những kiến thức mới nhất và cực kỳ quan trọng cho toàn dân.

Xem nhiều tin tức cập nhật tại đây:sannhadatduan.info